En väg in!

Genom näringslivsbolaget Tillväxt Lidköping AB (medlemsägt) finns en företagslots i stadshuset som är med och hjälper till i alla tillståndsfrågor, etableringar och mark eller lokalfrågor som rör företag. Dessutom har företagslotsen kontakt med både privata och kommunala fastighetsägare vilket innebär att behov av lokaler och mark samordnas via en person. Vid tillståndsärenden som gäller företag tar företagslotsen med sig rätt tjänstemän och ev. politiker till aktuellt företag.

Tillväxt Lidköping AB ägs av näringslivet och kommunen gemensamt  (näringslivet majoritetsägare) och styrelsen är sammansatt med de viktigaste politikerna (kommunalråden), kommunaldirektören och representanter för näringslivet. Vid företagsfrågor som är av särskild vikt eller betydelse lyfts frågan direkt in i styrelsen för att behandlas av kommunens högsta politiker och högste tjänsteman.

För mer information kontakta:
Anna Sundbom
0510-77 03 05