Lidköping har en unik balans mellan de olika handelsområdena när det gäller omsättningens fördelning. Det visar en särskild utredning som Tillväxt Lidköping AB och Fastighetsägarna beställt från Handelns Utredningsinstitut (HUI).

– Handelns utveckling är en mycket viktig indikator på om invånare och besökare uppskattar utbud, tillgänglighet, närhet och stadens känsla. Ett försäljningsindex över 100 visar på att fler än kommunens invånare handlar i kommunen. Det finns många tankar och åsikter om hur handel bör planeras men HUIs statistik visar verkligheten. Lidköping utvecklar sin handel betydligt bättre än jämförbara kommuner och större städer med utbyggd externhandel. Det är därför särskilt glädjande att se hur handel har utvecklat sig i de olika handelsområdena Framnäs, centrumhandel (city) och Änghagen, säger Peter M Larsson, VD på Tillväxt Lidköping AB.

140901huistatistiklidköping