Information för dig som är företagare

Information från Lidköpings kommun

Länk till kommunens hemsida

 

Information från Svenskt Näringsliv

Länk till Svenskt Näringslivs hemsida

 

Rekommendationer och information från Folkhälsomyndigheten

Länk till Folkhälsmyndighetens hemsida

 

Information från Regeringen

Länk till Regeringskansliets hemsida

 

Arbetsrättsliga frågor

Mer information finns här

 

Information från Försäkringskassan

Försäkringskassans hemsida

 

Samlad information från myndigheter och organisationer på Verksamt.se

Länk till hemsida

 

Senast uppdaterat 18 mars, 2020 by Marcus Johansson