Kommunikationer är livsviktiga för utveckling av varje samhälle både när det gäller näringsliv och miljö. Fartygstrafik är troligen det mest effektiva och miljömässiga sättet att flytta stora mängder varor och/eller gods över längre sträckor. I Göteborgs hamn passerar 30 % av svensk utrikeshandel. Tänk er att det byggs en ny öppningsbar Älvsborgsbro med en seglingsbar höjd på 13 meter. Med 11 000 fartyg som anlöper Göteborgs hamn varje år skulle en ny bro på 13 meter innebär i det närmaste trafikkaos mellan Hisingen och Göteborgs fastland. Denna hypotes är en politisk omöjlighet eftersom alla förstår innebörden.

Fartygstrafiken till och från hamnarna i Vänern motsvarar 140 000 lastbilsekipage/år. Idag passerar de en öppningsbar bro i Göteborg, Götaälvbron. Denna bro är öppningsbar och har en seglingsbar höjd om 19 meter. Vilket innebär ett fåtal broöppningar/dygn. Göteborg stad ska ersätta denna bro med en ny öppningsbar bro med en seglingshöjd på 13 meter. Detta kommer att innebär en avsevärd ökning av antalet broöppningar. Varje broöppning innebär en trafikstörning på ca 45 minuter. Det går idag ett kollektivtrafikfordon var 15 sek över befintlig bro. Samtidigt har Västtrafik ett mål att avsevärt öka kollektivtrafiken de närmaste åren.

Frågan man ställer sig är hur tänker de beslutande i Göteborg, går ett särintresse före ett riksintresse? Tänk om och tänk rätt! Var med och påverka Göteborg att fatta rätt beslut, uttryck er uppfattning i denna fråga via olika social medier.

bron_gotaalv