Thomas Fröjd, Vd Fröjdia AB (ordf)

Thomas Fröjd, Vd Fröjdia AB (ordf)

När kommun och näringsliv ”krokar arm” och riktar sin samlade energi mot gemensamma mål, ökar förutsättningarna för ett sprudlande näringsliv i tillväxt.Vilket är bra för alla kommuninvånare och samhälle i stort.

Jonas Sundström, Kommunalråd (S) ledamot

Jonas Sundström, Kommunalråd (S) ledamot

Kommunen och samarbetet med näringslivet är en viktig kombination för att utvecklingen och tillväxten ska öka i vår kommun. Tillsammans skapar vi tillväxt!

Rasmus Möller, Kommunalråd (M) ledamot

Rasmus Möller, Kommunalråd (M) ledamot

Lidköpings näringsliv är nyckeln till kommunens framtid och måste stå o fokus. För att bli en kommun med tillväxt och framtidstro måste alla företagare få chansen.

Jan Fransson, Kommundirektör, ledamot

Jan Fransson, Kommundirektör, ledamot

Genom Tillväxt Lidköping AB får vi en sammanhållen länk mellan kommunen och Näringslivet. Detta gör att vi i den globala konkurrensen kan skapa förutsättningar för snabba men också strategiskt viktiga beslut för att säkerställa en bra tillväxt.

Carina Laurell, Vd OSID Stallmästaren (ledamot)

Carina Laurell, Vd OSID Stallmästaren (ledamot)

Text kommer

Stefan Johansson, Vd Cupola AB, ledamot

Stefan Johansson, Vd Cupola AB, ledamot

Text kommer senare

Jonas Danielson, Vd Senäte ledamot

Text kommer

Senast uppdaterat