Tid: 2015-04-14, kl 11:00 – 13.30

Plats: Galejan, Parketten

Pris; Medlemmar i Tillväxt Lidköping eller Handelsrådet 150 kr/deltagare, övriga 900 kr/deltagare

Sista anmälningsdag har passerat. För mer information kontakta Peter M Larsson

[geo_mashup_map]