Medverkan består av två avgifter (medlemsavgift + avtal)

1. Medlemsavgift till Bolagsrådet för Lidköpings Näringsliv 1000kr2
2. Service-, tjänste- eller delägaravtal till Tillväxt Lidköping AB

a. Serviceavtal 500 kr/anställd (min 2000kr)1

b. Tjänsteavtal 500 kr/anställd + 10 000kr (max 40 000kr)1

c. Delägaravtal 500 kr/anställd + 20 000kr (max50 000kr)1

Utträde

Avtalet löper 12 månader och förlängs därefter ett år i taget om uppsägning ej sker senast en månad före avtalets utgång. För mer information om vad de olika avtalen innebär kontakta Marcus Johansson

Not:
1 Avdragsgill avgift
2 Ej avdragsgill avgift

Senast uppdaterat 4 december, 2018 by Marcus Johansson