Hur mår Lidköpings näringsliv?

Betyget för Lidköpings näringsliv skiljer sig från undersökning till undersökning. I en undersökning sjunker vi medans i en annan visar ett bra resultat. Betyder det att det går bra eller dåligt för näringslivet i Lidköping?

Vi vill med denna sammanställning ge en bild av hur det går för näringslivet i Lidköping. Målet med rapporten är att öka förståelsen för vilka data som är relevanta och vilka som framkommer i olika attitydundersökningar. Den årliga rapporten från Svenskt Näringsliv om företagsklimatet i Sverige är en undersökning som grundar sig i stora drag på attityder medans SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) rapport ”Insikt” underlag kommer från företag som har haft ett faktiskt ärende hos kommunen. I Lidköping finns det 4620 aktiva företag och organisationer inom vår kommun.

Nulägesbeskrivning

Maria skriver en text som beskriver bakgrund/nuläget i Lidköping. Exempel handel, bostadsbyggande, försäljning av mark tomt/industrimark, nyföretagande mm

Fördelning av företag AB samt övriga (data från UC)

Fördelning enligt bransch (data från UC)

Könsfördelning inom Lidköping (källa Business Analys)

Inom Lidköping finns det 2842 män (68%) och 1314 kvinnor (32%) som är styrelsemedlemmar. Av ägarna till enskilda firmor är 486 st (26%) kvinnor. 1352 st (74%) är män.

Senast uppdaterat 14 juni, 2019 by Marcus Johansson