Ida_Eva_webb

Ida Karlsson och Eva Nordin på Lidköpingsgalan.

Tack alla ni som var med och gjorde galan till en fantastisk fest!

En underbar kväll med många skratt, rörda pristagare och glada miner gjorde hela arrangemanget till något att minnas, vi ser redan fram emot nästa års gala (bilder från galan finns här). Totalt var vi mer 600 som deltog på premiären av Lidköpingsgalan, nästa år höjer vi målet till 1 000 deltagare.

Tillväxt Lidköping har nu varit i gång i 1 år och en mycket har hänt. När vi startade var det 34 företag som anmält intresse att vara med, idag är det 110 företag. En viktig del av arbetet är att besöka företag och träffa företagare för att få synpunkter på hur vi skall driva näringslivsutvecklingen. Många bra idéer har inkommit och vissa har vi kunnat förverkliga. En av de absolut viktigaste funktioner är att fungera som en ”lots” mellan företag, kommunens tjänstemän och politiker. Här har vi kommit en bra bit på väg och jag tycker att samarbetet startat riktigt bra. Mycket är kvar att göra när det gäller näringslivsutveckling men vi har fått en flygande start, nu vill det till att inte tappa tempo utan driva på utvecklingen. Målet är topp 10 i Sverige inom 6 år när det gäller rubriken ”näringslivsklimat”.  Detta måste vi arbeta gemensamt mot, det är därför viktigt att vi ser till hela Lidköpings näringsliv.

Vad händer under 2014?

Under nästa år kommer vi bl.a. att ta fram en Handelsstrategi för Lidköping, målet är att den är klar att lämna över till politiken senast maj. I samband med detta sker rekrytering av en ”Handelsutvecklare” för all handel i Lidköping.

Affärsmöten för medlemmar (frukostmöten och/eller after work) kommer att fortsätta enligt tidigare. Nytt blir att vi vid några tillfällen kommer att bjuda in till lunchmöten med nationellt kända gäster. Vi kommer även att starta upp nätverk, både branschinriktade samt befattningsnätverk, med syfte att bättre lära känna företag och företagsledare. Ett samarbete med högskolor/universitet samt Gothia Science Park kommer att initieras för att se om vi kan hitta utvecklande samarbete. När det gäller etableringar kommer det att ske en kartläggning och bearbetning av tänkbara/intressanta företag eller företagare som vi tycker borde etablera sig i Lidköping. Från och med 1 januari blir vi två anställda i Tillväxt Lidköping, Marcus Johansson som under innevarande år hjälpt mig kommer att gå över till Tillväxt Lidköping.

Det känns som om vi verkligen är på gång och många vill vara med och påverka.

Vill tacka för ert engagemang och önska er en God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Senast uppdaterat 17 december, 2013 by Marcus Johansson