Hej – hjälp till att svara på en enkät om ert behov av en scenlokal i Lidköping!

Det har under ett flertal år diskuterats om behovet av en scenlokal i Lidköping. Behovet har uttryckts från flera håll av såväl utövare, arrangörer som näringsliv och kommunala verksamheter. Tillgång till scen/scener är en förutsättning för ett rikt och brett kulturliv, vilket i sin tur är en förutsättning för en stads attraktivitet, tillväxt och utveckling och för folkhälsan.

Kultur – och fritidsnämnden beslutade 2020-05-07, dnr 2020/58 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie i fråga om en scenlokal i Lidköping.

Förstudien genomförs med följande perspektiv:

  • Nulägesanalys av befintliga lokaler i fråga om publikyta, scenstorlek med mera
  • Tillgång till scenlokaler i närområdet
  • Föreningslivets uttalade behov
  • Lidköpings kommuns behov
  • Näringslivets behov

Denna enkät vänder sig till föreningar, näringsliv och andra aktörer inom kulturområdet och vill fånga upp dagens förutsättningar och framtida behov av en scenlokal också med möjlighet till konferens. Ateljé Arkitekten har fått i uppdrag att hjälpa Kultur & fritidsförvaltningen med att ta fram underlag till en förstudie och analysera behoven kring en scenlokal i Lidköping.

Eventuella frågor kan besvaras av Helen Nilsson, Andrea Johansson och Ada Arenander (kontaktuppgifter se nedan).

Lidköpings kommun

Kultur & Fritid

Kontaktperson: Helene Nilsson, Andrea Johansson

Tel: 0510-77 16 07, 0510-77 12 03

Mail: Helene.Nilsson@lidkoping.se

Ateljé Arkitekten i Väst AB

Kontaktperson: Ada Arenand

Tel: 072 644 55 72

Mail: ada@ateljearkitekten.se

Senast uppdaterat 18 september, 2020 by Marcus Johansson