Digitalt möte aktuella skattefrågor med PwC

Välkommen till vårt digitala event där vi går igenom aktuella skattefrågor inför årsskiftet med PwC Skaraborgs skatterådgivare Nathalie Hellström och Madelene Vilhelmsdotter.

    • Vad behöver fåmansföretagare tänka på inför årsskiftet?
    • Vilka skatteförslag påverkar dig som företagare mest utifrån kommande höstbudget?
    • Genomgång av övrig ny lagstiftning och praxis på skatteområdet kommer även ske utifrån ett företagarperspektiv.

Varmt välkomna!

Länk kommer att skickas ut ett par dagar innan eventet 

 

Bolagsrådet kallar till extrastämma

Dagordning – Bolagsrådets extra årsmöte 2020-11-26

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av sekreterare och protokolljusterare

Fastställande av dagordning

Fråga om årsmötet är utlyst i behörig ordning

Fastställande av röstlängd

Fastställande av föreningens transformering inklusive namnbyte

Fastställande av nya stadgar

Fastställande av medlemsavgifter 2021. Förslag på ny medlemsavgift är 500 kr.

1 Val av beredningsutskott

11§ Mötets avslutande

 

Välkomna!

Carl-Fredrik Svederberg ordf Bolagsrådet.

 

Det goda exemplet

Varje år delar Samordningsförbundet Västra Skaraborg ut utmärkelsen Det goda exemplet. Utmärkelsen lämnas till en arbetsgivare som har gjort något utöver det vanliga för personer som fått möjlighet till en anställning/arbetsprövning/praktik utifrån sina förutsättningar.
Samordningsförbundet Västra Skaraborg och Tillväxt Lidköping gratulerar Coop Änghagen till utmärkelsen.

Se fler nyheter i Nyheter

Årets Tillväxtbolag 2020

Almi Företagspartner Väst gratulerar Gunnar Lundström, Vd vid Projektlaget Bygg i Lidköping AB som vinnare av priset Årets Tillväxtbolag. Kriterierna är att bolaget har mellan 5-249 anställda, 5-500 kr i omsättning, ett positivt rörelseresultat >100tkr. Tillväxten skall i allt väsentligt skett organiskt.
Äldreboende, flerbostadshus, lekland och butikslokaler är en av många saker som byggts sedan starten 2017. Under Gunnar Lundströms ledning har företaget stått för en imponerande tillväxt både när det gäller omsättning, antal anställda och vinst.

Almi Väst tillsammans med Tillväxt Lidköping gratulerar till priset!

Se fler nyheter i Nyheter

Bolagsrådet kallar till extrastämma

Dagordning – Bolagsrådets extra årsmöte 2020-11-26

1§ Mötets öppnande

2§ Val av mötesordförande

3§ Val av sekreterare och protokolljusterare

4§ Fastställande av dagordning

5§ Fråga om årsmötet är utlyst i behörig ordning

6§ Fastställande av röstlängd

7§ Fastställande av föreningens transformering inklusive namnbyte

8§ Fastställande av nya stadgar

9§ Fastställande av medlemsavgifter 2021. Förslag på ny medlemsavgift är 500 kr.

10§ Val av beredningsutskott

11§ Mötets avslutande

Övriga handlingar samt anmälan till mötet finns här

Se fler nyheter i Bolagsrådet, Nyheter

Ny organisering av näringslivsarbetet i Lidköping

Lidköpings kommun och föreningen Bolagsrådet har kommit överens om att avveckla det samägda bolaget Tillväxt Lidköping AB. Skälet är att arbetssättet med det samägda bolaget inte gett den efterfrågade effekten i form av ett förbättrat näringslivsklimat. Det har också uppmärksammats att det inte är förenligt med upphandlingsregler att göra riktade köp av ett samägt bolag såsom görs genom den årliga kommunala ersättningen till Tillväxt Lidköping AB.

Fortsatt samarbete

Ägarna har kommit till den gemensamma slutsatsen att det finns bättre förutsättningar att driva arbetet i två separata organisationer men med ett fortsatt gott och aktivt samarbete.

– Som kommun behöver vi ta en mer aktiv roll i arbetet med att skapa ett bättre näringslivsklimat. Vi vill öka engagemanget på bred front i kommunen och det första steget är att ta ett tydligare strategiskt ansvar, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström.

Arbetet med att forma kommunens fortsatta näringslivsarbete sker genom det uppdrag kommunstyrelsen gett kommundirektören om att ta fram en näringslivsstrategi.

Formellt är det kommunfullmäktige som har att pröva frågan om att avveckla kommunens ägarskap i Tillväxt Lidköping AB. Ärendet beräknas nå fullmäktige den 14 december. Bolagets två medarbetare kommer att erbjudas anställning i kommunen.

Med på bild:

Ulrika Strandrot Frid, kommundirektör och styrelseledamot Tillväxt Lidköping
Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande och styrelseledamot Tillväxt Lidköping
Carl-Fredrik Svederberg, ordförande bolagsrådet Tillväxt Lidköping
Tomas Viksberg, styrelseordförande Tillväxt Lidköping
Frida Nilsson, förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Se fler nyheter i Bolagsrådet, Nyheter

Årets landsbygdsföretag 2020

Årets Landsbygdsföretag

Årets pristagare är ett genuint landsbygdsföretag där den personliga hälsan får stå i centrum. I tider där psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar har GreveGarden hittat sitt sätt för att bota och lindra. Med ett stort engagemang från Elisabeth och de anställda har de på ett mycket framgångsrikt sätt lyckats kombinera trädgårdsodling med friskvård, dvs grön rehabilitering.

Årets pristagare brinner även för att hela landsbygden och närområdet ska leva, man är således en mycket god ambassadör för hela Lidköpings kommun.

Vi gratulerar Elisabeth på Grevegarden till Årets Landsbygdsföretagare

Se fler nyheter i Nyheter

Årets Nyföretagare

Anna Hilletoft, som driver TegelMagasinet blev Årets nyföretagare i Lidköping 2020!

I fredags delade vi, Stefan Ericson, ordförande och Kerstin Wångstedt, verksamhetsledare och rådgivare på NyföretagarCentrum Lidköping ut priset till Anna. Med och uppvaktade var också Anna Sundbom och Marcus Johansson på Tillväxt Lidköping. Vi önskar Anna all lycka till framöver!

Se fler nyheter i Nyheter

Avgiftsfri torghandel för fasta platser året ut

Samhällsbyggnadsnämnden har återigen beslutat om avgiftsfri torghandel för de fasta platserna (de som hyrs på årsbasis) på Nya stadens torg fram till 31 december i år.

Även avgifterna gällande markupplåtelse för uteserveringar och utflytt av handel på gatan kommer att vara avgiftsfri till den sista december, där behöver man dock fortfarande ansöka om Polistillstånd. Läs mer på kommunens hemsida

Se fler nyheter i Nyheter

Hur utvecklas Lidköpings stadskärna?

Välkommen på en genomgång av rapporten Cityindex 2020 som visar unik statistik på hur omsättningsutvecklingen i Sveriges stadskärnor har utvecklats det senaste året. Rapporten tas fram årligen av Fastighetsägarna i ett samarbete med HUI Research.

Förutom data och trender för 2019 års omsättningsutveckling i Lidköpings stadskärna presenteras även hur omsättningen påverkades av coronakrisen under våren.

Vi kommer också att gå in på stadskärnans framtidsutsikter i spåren av corona. De senaste åren har våra konsumtionsmönster förändrats och staden som handels- och mötesplats är inne i ett systemskifte. Ett skifte som också påskyndats i samband med coronakrisen.

Det här får du veta
– Hur det gick för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service i stadskärnan förra året.
– Hur coronakrisen har påverkat de olika branscherna i stadskärnan under våren 2020.
– Hur Lidköpings stadskärna står sig gentemot andra stadskärnor i Sverige
– Vilka trender som vi ser och vilka trender som är en följd av coronakrisen.
– Vad samverkan kan göra för att möta utvecklingen framåt.

Medverkande
Rapporten presenteras av Alma Ohlin, ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna i Skaraborg

Tid och plats
Tisdagen den 20 oktober kl. 08.30 Stadshotellet i Lidköping, 2:a vån

Anmälan
Anmälan via alma.ohlin@fastighetsagarna.se
Anmäl dig senast 16 oktober 

Begränsat antal platser!