Untitled DocumentHar du svårt att läsa detta mail? Öppna det i din webbläsare.

Logotyp tillväxt lidköping

Nyhetsbrev juni 2013

Samverkan
Peter och CarstenPeter M Larsson, Tillväxt Lidköping AB och Carsten Billeschou, Business Sweden

En månad med mycket samverkan för att hitta samarbets- och utvecklingsmöjligheter. Bland annat har vi träffat representanter för utbildare inom grundskola, gymnasium och högskola i syfte att kunna knyta elever och studenter närmare till företag i Lidköping. Vi kommer under kommande halvår genomföra ett antal olika aktiviteter vilket jag återkommer till i kommande nyhetsbrev.

Tillväxt Lidköping har startat samarbete med Business Sweden och Connect Väst, syftet är att hjälpa företag som vill hitta exportmarknader, eller vill ha rådgivning om hur de kan utveckla sitt företag. Ett första seminarium genomfördes den 22/5 med temat ”Affärer så in i Norden” med ett 50 tal deltagare.

Var i Göteborg och träffade Västsvenska Handelskammarens Vd för att diskutera hur de ser på infrastruktur och kommunikationer. Främst tänker jag på beslutet som Göteborgs stad har tagit att bygga en ny bro (öppningsbar) med en seglingsfri höjd om endast 12 meter, vilket kommer att innebära betydligt fler broöppningar än idag. Varje broöppning innebär en väntetid på upp till 45 minuter i trafiksystemet. Med tanke på att regeringen antagit EU´s direktiv om ”inre vattenvägar” och att sjötrafiken är ett riksintresse samt målsättningen att fler skall åka kollektivt är detta beslut mycket ologiskt. Dessvärre delar Västsvenska Handelskammaren Göteborgs intressen.

Slutligen vill jag tacka Thomas Aldén och Samverkansgruppen för en mycket intressant ”Samhällsbyggardag” den 16/5. Flera av föredragshållarna gav sin syn på hur en stadskärna kan utvecklas men det måste till mycket fler aktiviteter på torget för att det skall bli en ”magnet”.

SamhällsbyggardagenBild från samhällsbyggardagen

Lidköpingsgalan, efter möten med representanter för flera av Lidköpings idrottsföreningar är vi överens om att tillsammans genomföra Lidköpingsgalan den 6/12 i arenan. Den kommer att genomföras som en mässa dagtid för att visa på det stora utbudet av närings- och föreningsliv. Kvällstid övergår den i en gala då vi premierar goda prestationer inom närings- och föreningsliv. Övergripande tema kommer att vara företagsamhet.

Genom samverkan kommer vi att stärka lidköpings näringsliv.

Affärsmöten & aktiviteter
12/6 sommaravslutning Motorstadion, för mer information och anmälan klicka här
18/6 lunchseminarium ” Det moderna Kina som marknad, myter, realiteter och utmaningar”, f.d. Exportrådets vice chef berättar om Kina. Samarrangemang med ITM. Klicka här

27/8 frukostmöte ”Handelns utveckling i Lidköping”. Dialog om möjligheter med ett utvecklat samarbete mellan handelsföretag/butiker och Tillväxt Lidköping.

12/9 företagsbesök/hemma hos företag, Framnäs Camping. 5-stjärnig camping med mer än 180 000 besökare år 2012.

Nya medlemmar
Ångtvättbilen i Skaraborg Matic AB
Gühring Sweden AB
Micore Plast A
Härene Bil AB

Etableringar
Efter en framgångsrik förhandling från en av våra fastighetsägare valde Asko Appliances att etablera sin framtida svenska verksamhet i Lidköping. En mycket viktig etablering och förstärkning av Lidköpings näringsliv. Tillväxt Lidköpings roll har varit att informera och att visa på behovet av förbättrade trafiksituationen i området för politiker.

Slutligen har vi haft besök från intressenter som vill etablera en så kallad premiumbutik i Lidköping. Närmaste liknande butik i deras koncept finns i Göteborg.

Marknadsföring
Ett nytt platsvarumärke som skall visa på Lidköpings unikitet har tagits fram i samarbete mellan kommunen, näringslivet, föreningslivet och övriga. Syftet är att alla som vill skall kunna använda det i kombination med det egna varumärket. En särskild presentation av platsvarumärket kommer att ske under hösten.

Nästa nyhetsbrev kommer att skickas ut sista veckan i juni.

Med vänlig hälsning
Peter M Larsson
Tillväxt Lidköping AB

 

Övriga nyheter
Företagsinformation
Företagsregister
Aktuella upphandlingar
Lokalregister


Vill du inte ha nyhetsbrev från oss? Klicka här

Hör av dig till oss med dina synpunkter eller frågor.
www.tillvaxtlidkoping.se
Marknadskoordinator Marcus Johansson Tfn: 0510-770665.
E-post: marcus.johansson@tillvaxtlidkoping.seSenast uppdaterat 4 juni, 2013 by Marcus Johansson