Vill du bli leverantör till Lidköpings kommun?

Upphandlingsenheten i Lidköpings kommun ansvarar för inköp av varor och tjänster. Lidköpings kommun har ramavtal inom varor och tjänster för cirka 200 miljoner kronor.  Vi samarbetar också med övriga kommuner inom Skaraborg. Lidköpings kommun är en upphandlande myndighet som lyder under lagen (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara har en gemensam upphandlingsenhet som ligger i Lidköping. Vi sköter samordning och ledning av upphandlingsverksamheten i de sex kommunerna och administrerar övergripande upphandlingsärenden.

För information om Lidköpings kommuns aktuella upphandlingar klicka här

 

Senast uppdaterat 8 juni, 2020 by Marcus Johansson