Vill du bli leverantör till Lidköpings kommun?

Upphandlingsenheten i Lidköpings kommun ansvarar för inköp av varor och tjänster. Lidköpings kommun har ramavtal inom varor och tjänster för cirka 200 miljoner kronor.  Vi samarbetar också med övriga kommuner inom Skaraborg. Lidköpings kommun är en upphandlande myndighet som lyder under lagen (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

För information om Lidköpings kommuns aktuella upphandlingar klicka här

 

Senast uppdaterat