Vill du sälja ditt företag eller avsluta det på något annat sätt?

Hur man går till väga när man avvecklar företaget beror på vilken företagsform företaget har.

Mer information finns att läsa på verksamt.se eller kontakta gärna Peter M Larsson.

Senast uppdaterat 22 februari, 2017 by Marcus Johansson