När Svenskt Näringsliv presenterade sin årliga ranking av kommunernas företagsklimat den 6 maj visar statistiken att Lidköping förbättrat sitt resultat från föregående år med 25 placeringar till plats 79 av Sveriges 290 kommuner. Många frågor i undersökningen handlar om attityder och här har det skett en klar förbättring. Om vi kan utveckla samarbetet och förståelsen mellan företagare och kommunens tjänstemän och politiker kommer Lidköping snabbt att placera sig topp 50 i Sverige.

Tidningen Fokus ranking ”Här är bäst att bo” släpps i mitten på maj, vi ser med spänning fram emot Lidköpings placering även i denna ranking.

I april togs ett mycket viktigt beslut som kommer att få betydelse för Skaraborg, utbyggnaden av E20 till 2+2 väg. Infrastruktur och bra kommunikationer är en av de viktigaste faktorerna för företagens konkurrenskraft. Önskemålet om en bättre standard på E20 har ständigt debatterats under mycket lång tid – men nu kom äntligen beslutet. För oss alla i Skaraborg är det en stor seger, där en av de viktigaste argumenten för att få ett beslut har varit att vi alla tillsammans måste vara eniga för att få igenom våra önskemål.

Ett annat beslut som kommer att få stor lokal betydelse är framtagningen av en handelsplan för hela Lidköping. Arbetet är nu påbörjat och kommer att presenteras för politiken, tidsmässigt skall det vara klart senast 31 december 2014.

Det känns som om det under den senaste tiden kommit flera positiva beslut och resultat som pekar i rätt riktning – nu vill det till att vi tillsammans fortsätter att driva på utvecklingen för att skapa Sveriges bästa förutsättningar att driva företag i Lidköping.

För en mer detaljerad beskrivning av undersökningen se: http://www.foretagsklimat.se/lidkoping

Senast uppdaterat 8 maj, 2014 by Marcus Johansson