Stadskärnan utvecklas, pågående projekt i Lidköpings kommun

Samhällsbyggnad har i projektet ”Stadskärnans utveckling” arbetat fram en rad förbättringar för den offentliga miljön bland annat kring Nya stadens torg. Här kan du följa arbetet. Staden är inte bara platsen man åker till, det är även människans hembygd. Kärnan är stadens scen, en scen som speglar dess innehåll, den sociala mittpunkten. Nu utvecklar vi den för att den ska bli än mer attraktiv och gemytlig! Bit för bit…

 

Läs mer på kommunens hemsida

 

annons_nlt_stadskarnan utveckling_20200320

Se fler nyheter i Nyheter, Årets Stadskärna

Samhällsbyggnad & Tillväxt bjuder in till frukostmöte

Framtidsverkstaden en lokal i Kopparporten – öppen för alla fram till oktober.

Hur svårt kan det vara?
Samhällsbyggnad bjuder in & diskuterar sitt uppdrag med samhällets medborgare – & ge input till Årets stadskärna.

Missa inte detta projekt – ta chansen att ta reda på mer, för diskussion & ställ dina frågor. Detta är dialog på riktigt!

 

Se fler nyheter i Frukostmöte, Nyheter

Förbättringar av stadskärna på kort och lång sikt

Tisdagens stadsvandringar då vi satte stadskärnan under lupp följdes upp med ett möte på kvällen. Under mötet diskuterade vi sådant som kom fram under stadsvandringarna och listade och prioriterade åtgärder som vi anser kan förbättra stadskärnan på kort och lång sikt. De områden vi fokuserar på är platsen, tillgänglighet, trygghet, utbud och varumärke. Ca 35 personer deltog och man höll på tills långt in på kvällen. Glädjande att se det stora engagemanget bland deltagarna.

#Lidköping2021

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, Årets Stadskärna

Fastighetsägarna bidrar till utveckling av Lidköpings stadskärna

Under tisdagen blev det klart att Fastighetsägarna GFR beviljade ansökan om 100.000 kronor till projektet Årets Stadskärna i Lidköping.

Fastighetsägarna i Skaraborg ligger bakom ansökan om projektmedel för att delfinansiera projektet Årets Stadskärna Lidköping 2021, som styrelsen igår klubbade igenom.

Tillväxt Lidköping är initiativtagare och även projektledare. Målsättningen med projektet är att stärka stadskärnans konkurrenskraft genom ett fördjupat samarbete mellan kommun, fastighetsägare, handlare och övriga näringsidkare.

– Samarbetet fungerar idag bra men kan utvecklas ytterligare för att utgöra en viktig del mot en mer attraktiv stadskärna och en stadskärna som är anpassad efter framtidens behov kring förändrade handels- och konsumtionsmönster.

Fastighetsägarna i Skaraborg är engagerade i projektet och tycker det är viktigt att arbeta med utvecklingen av stadskärnan.

– För oss är det av stor betydelse att vi arbetar för att utveckla stadskärnan, då detta är avgörande för hela kommunens attraktionskraft. Genom att arbeta med frågan kan vi skapa attraktiva och trygga miljöer där människor vill vara och etablera sig, säger Alma Ohlin, Näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna.

En attraktiv stadskärna är av stor betydelse för att skapa tillväxt och konkurrenskraft i en stad.

Se fler nyheter i Nyheter

Positiv utveckling för Lidköpings stadskärna

Lidköpings stadskärna utvecklar sig positivt, enligt en rapport som tagits fram av HUI research.

Rapporten visar att försäljningen av varor och tjänster i Sveriges stadskärnor utvecklades positivt under perioden 2016-2017 trots tuff konkurrens från bland annat externhandel och e-handel. Hotell- och restaurangnäringen bidrog starkt till utvecklingen medan butiker i stadskärnor hade det tufft.
Cityindex är en kartläggning som mäter alla Sveriges 104 stadskärnor ur ett kommersiellt perspektiv. Kartläggningen omfattar bland annat omsättningsutvecklingen för detaljhandel, restauranger, hotell och kommersiell service (till exempel gym, frisörer och biografer).
Lidköpings stadskärna hamnar långt över snittet, på plats nummer 14 av 104.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Arbetet fortsätter….

Igår gästade Inger Alfredsson projektledare från Svenska Stadskärnor Lidköping inför kandidaturen att Lidköping blir årets stadskärna 2021. Inger uppfattade Lidköping som en stad med stor stolthet – vi hoppas kunna förvalta denna stolthet i nästa fas i arbetet.

Nu väntar en fas av omvärldsanalys i projektet och att den viktiga byggstenen att vi gemensamt arbetar för en tillväxt i inflyttning och företagande för att skapa en framåtanda.

Målet är långt bortom 2021 men då vill vi vinna utmärkelsen Årets stadskärna

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Grattis Linköping – om tre år är det vår tur!

Lidköping ska bli Årets stadskärna 2021. Redan i år var det nära, bara en bokstav skiljde. När årets stadskärna korades vid Svenska stadskärnors årskonferens i Västervik under onsdagen segrade Linköping. För tredje gången sedan 1997.  De har uppenbarligen hittat ett koncept som fungerar.
I sitt tävlingsprospekt skriver de: ”Att utveckla en stad och levande stadskärna är ett arbete som behöver pågå varje dag, året om, år ut och år in. För att lyckas måste vi arbeta tillsammans – som en enad kraft.”
Mer konkret har de tagit fram en utvecklingsplan för Linköpings innerstad, en eventplan och en affärsplan med tydliga mål och ansvarsfördelning.
I Lidköping har vi nu tre år på oss att nå vårt mål. Vi har kommit en liten bit på väg. En styrgrupp med representanter för kommun, fastighetsägare och näringsliv drar upp strategier för arbetet.
Samtidigt sker åtgärder redan nu för att skapa mer liv och trivsel:

  • Konst börjar pryda tomma affärsfönster
  • En mobil lekplats placeras i mitten av juni vid solbryggorna väster om Lidan
  • Ett rabatthäfte som välkomnar sommarens turister med fina erbjudanden distribueras inom kort.
  • Många spännande evenemang äger rum i sommar, närmast väntar International Street Market, musikkvällar från solbryggan, Kulturbron och Motortorsdagar på torget. Bara för att nämna några.

Vill du följa vad som händer i utvecklingen av stadskärnan i Lidköping? Då hittar du fler exempel på facebooksidan Årets stadskärna 2021. Där kan du följa det som sker, kommentera eller bidra med egna inlägg.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Blogg, Handelsutvecklare

Årets stadskärna – en jättechans om vi alla hjälps åt!

Mycket händer inom handeln just nu. Det går så fort att alla inte hänger med. E-handeln tar i allt högre takt marknadsandelar från den fysiska handeln och uppgår nu till 9 procent av den totala detaljhandeln. I vissa branscher är den mycket större än så. Digitaliseringen och transparensen ökar och marginalerna pressas. Det talas om att antalet fysiska butiker inom några år kommer att minska med 30 procent.
Hur påverkar det här Lidköping? Precis som på andra håll är vi också inne i en förändringsfas. Senast på Stenportsgatan där två butiker ersätts med en tatuerare och en snabbmatsrestaurang.
Samverkansorganisationen Tillväxt Lidköpings roll är bland annat att stimulera handeln. Det gör vi genom att verka för ett brett utbud, attraktivitet och bra tillgänglighet.
I samverkan med Lidköpings Handelsråd och Sparbanken Lidköping gör vi en utbildningssatsning för att öka kunskaperna inom digitalisering och sociala medier.
Men minst lika betydelsefullt är kommunstyrelsens beslut att sikta på att Lidköping ska bli Årets stadskärna i Sverige år 2021. Det här är en jättechans! att skapa ännu mera liv och dynamik – om vi alla hjälps åt och drivs av en gemensam vision framåt.
Ett bra och konkret exempel på vad som kan göras är den satsning på ljus på och runt torget som initierats av Lidköpings kommun och som nu diskuteras formerna för tillsammans med berörda fastighetsägare.
Se filmen från provbelysningen tidigare i år.
Läs mer om planerna för Årets stadskärna i förstudien.

 

Grattis…

… till Lidköpings alla bilhandlare som för tredje året i rad sålde över ett hundra bilar när årets Bilbytarhelg arrangerades 20 – 22 april. Den här gången sålde de 113 (!) bilar på tre dagar. Imponerande!

… till Café Bella Mi som av White Guide nominerats till Årets fikaställe. Vi håller tummarna!

Magnus Franzén

Se fler nyheter i Aktiviteter, Handelsutvecklare, Nyheter, Årets Stadskärna

Många känner för stadskärnan

Att människor gillar och trivs i Lidköpings stadskärna är tydligt, när vi ser det stora intresset för att ge förslag till utveckling av stadskärnan (genom  glascontainern). Intresset var över förväntan, sammanlagt fick vi fler än 280 skriftliga enkäter och förslag från invånare och besökare i Lidköping.

Det som de som svarat är nöjda med i Lidköping är känslan av småstad, med en fin blandning av butiker och affärer. Torget med torghandel året runt uppskattas av både unga och äldre. Välskötta planteringar, blommor och växter samt det stora utbudet av caféer och restauranger är rejält uppskattat. Sammanfattningsvis är det många som tycker att Lidköping har en levande stadskärna med en närhet till det mesta.

När det gäller det som saknas eller finns för lite av är det framförallt utnyttjandet av närheten till vattnet.
Här ser flera gärna att vi tar bättre tillvara på vattnet, till exempel genom att skapa verksamheter och aktiviteter som mer tydligt knyter ihop vattnet (Vänern och Lidan) med centrum. Många uppskattar alla nuvarande aktiviteter, men ser gärna fler arrangemang och aktiviteter för att göra stadskärnan än mer attraktiv. Till exempel finns önskemål från barnfamiljer om någon form av flyttbar/tillfällig lekplats. Slutligen vill många ha bättre öppettider och möjlighet att nyttja parkeringsskiva i centrum.

Vi har även fått in en del riktigt spännande förslag till förändring och förbättring – vi presenterar dem när sammanställningen av alla enkäter och förslag är klar. Slutlig sammanställning kommer att presenteras på bland annat www.tillvaxtlidkoping.se

Se fler nyheter i Blogg, VD har ordet

Grattis Västervik!

Ett stort grattis till Västervik som i veckan utsetts till Årets stadskärna! Ett grattis även till Tibro som kom tvåa. År 2021 jobbar vi för att det ska vara Lidköpings tur att stå högst på pallen!

 

Se fler nyheter i Nyheter