Information om Coronaviruset för dig som är företagare

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av Coronaviruset har vi sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information. Osäkerheten i det nuvarande läget är dock stor och läget kan därför snabbt komma att förändras. Via länkarna nedan kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.  

 

Information för dig som är företagare

Information från Lidköpings kommun

Länk till kommunens hemsida

 

Information från Svenskt Näringsliv

Länk till Svenskt Näringslivs hemsida

 

Rekommendationer och information från Folkhälsomyndigheten

Länk till Folkhälsmyndighetens hemsida

 

Information från Regeringen

Länk till Regeringskansliets hemsida

 

Arbetsrättsliga frågor

Mer information finns här

 

FAQ om korttidspermittering

Läs mer här

 

Information från Försäkringskassan

Försäkringskassans hemsida

 

Samlad information från myndigheter och organisationer på Verksamt.se

Länk till hemsida

 

Information från Tillväxtverket

Länk till information

 

Se fler nyheter i Nyheter