2017 rekordår för sällanköpshandeln i Lidköping

Färska siffror visar att sällanköpshandeln i Lidköping nådde historiskt höga nivåer under 2017.

Index för sällanköpshandeln steg under året med fyra enheter till 105.

– Så högt index har vi inte haft någon på tio år, så långt vi har tillgänglig statistik. 2007 var index 97, det här var den största ökningen under ett enskilt år, säger handelsutvecklare Magnus Franzén vid Tillväxt Lidköping.

När det gäller dagligvaror nådde index 106, samma som året innan. Totalindex nådde 105, plus en enhet.

Siffrorna befäster Lidköpings som västra Skaraborgs handelscentrum. Ingen annan kommun i det området har ett index över 100, dvs ett nettoinflöde av kunder till kommunen.

Detaljhandelns totala omsättning steg till 2,725 miljarder kronor, en ökning med två procent.

Se fler nyheter i Nyheter