Kraftigt ökning av antalet startade företag i Lidköping

Enligt Nyföretagarbarometern har det skett en kraftig ökning av antalet startade företag i Lidköpings kommun under 2017. 209 företag startade i Lidköpings kommun under 2017  att jämföra med 161 företag 2016. En ökning med nästan 30 %. Det startades 5,29 företag per 1 000 invånare jämfört med 4,10 under 2016. Detta har inneburit att Lidköping har klättrat från plats 191 till plats 111 i kommunrankingen.

65 företag har startats med hjälp av NyföretagarCentrum Lidköping, jämfört med 47 st 2016. En ökning med hela 38 %.

NyföretagarCentrum Lidköping och Tillväxt Lidköping önskar alla startade företag ett stort och varmt lycka till!

Totalt i Sverige så har annars nyföretagandet minskat med 1 procent efter att ha ökat stadigt de senaste tre åren. Totalt registrerades 68.113 nya företag hos Bolagsverket i fjol.

Nyföretagarbarometern är en undersökning som årligen mäter hur många nya företag som har startas i landet. Nyföretagarbarometern ges ut av NyföretagarCentrum i samarbete med Bolagsverket.

Se fler nyheter i Nyheter

Många startar nytt i Lidköping

Senaste Nyföretagarbarometern visar positivt resultat för Lidköping. Siffrorna för första halvåret 2017 visar att det startade 94 företag i Lidköping, en ökning med 30,6 % på antalet företagsstarter om man jämför med 2016. Kommunerna runtomkring är klart distanserade, se tabell.

Tabell nyföretagande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Nyföretagarcentrum Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter