Statistik om näringslivet i Lidköping

Antal nystartade företag per år

Statistik hämtat från Bisnis analys

 

 

Fakta & Statistik Västra Götaland, extern länk

Infrastruktur
Här hittar du information om det västsvenska paketet, läs hela presentationen här.

Kommunikationer
Fartygstrafikens framtid, EU’s inre vattenvägar., regeringens sjöfartsstrategi.

Tillväxt S
Rapport om lönesummor i Lidköping tema rapporten, 150611tyrenslönesummor
Handelns utveckling i Lidköping, här hittar du rapporten

Rankingar
Information från Fastighetsägarna om fastighetsföretagarklimatet, här hittar du rapporten.

Fastighetsföretagarklimatet i Lidköping (2014), Lidköping 2014.

Snabbfakta 2017 – Information om svensk detaljhandel

Insikt
Insikt –  En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, här hittar du rapporten

Insikt – öppna jämförelser företagsklimat 2017

Handelstrategi
Tillväxt Lidköping tillsammans med fastighetsägarna och handelsrådet har tagit fram ett förslag till en ny handelsstrategi, Handelsstrategi för Lidköping

Ungdomskollen 2015

 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid en rapport från Västsvenska Handelskammaren, 150506Ungdomskollenhandelskammaren2015

Senast uppdaterat 7 september, 2018 by Marcus Johansson