Det är viktigt att du tar reda på om din verksamhet kräver tillstånd, registrering eller någon annan form av anmälan till myndigheter, kommun eller andra organisationer. Särskilda krav kan ställas på dig och din verksamhet. De vanligare tillstånden och regler för Lidköpings kommun kan du hitta här: Tillstånd- och regler Lidköpings kommun

 

För ytterligare information ring kommunens kontaktcenter tel: 0510-77 00 00

Senast uppdaterat 12 oktober, 2020 by Marcus Johansson