Campus Lidköping


Campus Lidköping ska höja kompetensnivån och stärka utvecklingsmöjligheterna i kommunen. Därför erbjuder vi bland annat kurser anpassade för yrkesverksamma, nätverksträffar, samarbete kring yrkeshögskoleutbildningar och möjligheten att ta emot studerande under deras praktikperioder.

Vi erbjuder kortkurser på några dagar inom olika ämnesområden samt lite längre kurser och fleråriga program på högskolenivå. Behöver du en särskild utbildning kan vi ta fram en kurs specialanpassad för ditt företags behov.

För mer information kontakta verksamhetsledare Anna Bolander telefon: 0510-77 05 74

Mer information på Campus Lidköpings webbplats.

campus