Målbilden

Tänk er att det idag är år 2030, hur ser Lidköping ut?

 • Vi överträffade målet och är 47 000 invånare, platsvarumärket är på allas läppar ”Vattnet, Livet och Drivet” det känns i både hjärta och hjärna
 • Bostäder; hamnstaden är utbyggd och hänger fysiskt ihop med både centrum och Framnäs.
  • Framnäs har utvecklats mot hamnstaden med kombinationsfastigheter med handel i gatuplan och boende på övriga våningar. I hamnstaden finns en långbrygga med en kombinerad restaurang, konstgalleri och kallbadhus långt ut i Vänern
  • Bostadsbyggandet har satt fart och staden är förtätad med olika typer av boendeformer, tätorter på landsbygden har fungerande service
 • Turism; vi har fördubblat antalet besökare och är uppe i mer än 400 000 gästnätter/år.
  • Kållandsö med Läckö och Spiken har blivit en av Sveriges populäraste turistmål
  • Vi har kraftigt ökat antalet gästnätter och utökat kapaciteten, Lidköping har fått två nya hotellanläggningar
  • Flera återkommande unika arrangemang som stärker Lidköpings identitet (arv)
 • Infrastruktur; vi når Göteborg inom 1 timma, Trollhättan och Skövde inom 50 min
  • Det är enkelt att hitta, förflytta sig och att parkera i Lidköping
 • Näringsliv; Vi har ett varierat och hållbart näringsliv med mer än 22 000 som är sysselsatta i arbete varav 14 000 i näringslivet, > 4 000 nya jobb
  • Nyföretagandet är mycket över rikssnittet
  • En av Sveriges bästa företagsklimat
  • Starka och utvecklande företagsnätverk/kluster
  • Många nyetableringar har inneburit ett ökat behov av flexibla lokaler
  • I Lidköping finns en grupp privata finansiärer som går in och stöttar och investerar i lokala företag och lokala projekt
 • Handel; handel blomstrar och Lidköping har blivit Skaraborgs handelscentra med en väl bevarad stadskärnan och sammanhängande handelscentra
  • Vi har blivit utsedda till Årets stadskärna vid två tillfällen 2021 och år 2030 p.g.a. hur vi har utvecklat och använder stadskärnan
  • 8 000 nya Lidköpingsbor har inneburit att omsättningen för handel har ökat med 500 MSEK (varje inflyttad omsätter i genomsnitt 60 000 SEK i handel)
  • Lidköping är nationellt känd som Sveriges gourmet stad med högkvalitativ livsmedels produktion och förädling, fantastiska restauranger och caféer. I Lidköping finns drygt 20 restauranger och caféer som är omnämnda i White Guide, vi har dessutom en restaurang som har en stjärna i Guide Michelin och vi har fått två mikrobryggerier!
 • Skatteintäkter; skatteintäkterna har ökat kraftigt, främst beroende på åldersgruppen som flyttar in till Lidköping
  • Kommunen; har en mycket väl fungerande service och är rankad som en av Sveriges absolut bästa kommuner att växa upp, leva, bo och bli gammal i. Som Lidköpingsbo är man stolt över sin kommun och hur den har utvecklats.    Lidköping har på ett ansvarsfullt och estetiskt tilltalande sätt tagit vara på sitt kulturarv, porslinet, och lyft fram det på gator och torg
 • Föreningslivet; Lidköping har ett av Sveriges bästa föreningsklimat med många aktiva föreningar som både har bredd och djup. Vi har återkommande över 200 idrottsutövare som vinner nationella och internationella medaljer/år.
 • Marknadsföring; Lidköping har under en mycket lång period, konsekvent och med uthållighet satsat på marknadsföring mot en specifik grupp i storstäderna som söker bättre livskvalitet – resultatet har överträffat förväntan och Lidköpings befolkningstillväxt ligger på 1,5 % per år

 

Om detta skall lyckas krävs det att vi tillsammans skapar vinnande lag och tror på visionen!