Så vidareutvecklar du ditt företag

Företagsutveckling är ett ämne som engagerar alla som driver ett företag eller som planerar att starta ett. Exakt vilken typ av utveckling som passar just ditt företag är individuellt. Hur du tar nästa steg i processen beror nämligen på var du befinner dig i nuläget.

Som företagare är det viktigt att regelbundet utvärdera och inventera på olika nivåer i företaget. Om du till exempel befinner sig i uppstartsfasen kan det vara ett stort och viktigt steg att flytta verksamheten från hemmet till en kontorslokal. Då kan du ta ställning till om du vill hyra en permanent lokal eller använda dig av ett kontorshotell i Malmö eller Stockholm där Helio har sina lokaler.

Satsa på kontorshotell

Du kan också fundera över hur resurserna används i ditt företag och kanske låta anställda arbeta hemifrån eller i nära anslutning till hemmet. Då kan en vidareutveckling av företaget istället innebära att du stänger ner delar av kontorsverksamheten och flyttar den till ett kontorshotell i till exempel Malmö eller Stockholm. Fördelarna med detta är att du får tillgång till ett flexibelt alternativ där du i princip bara betalar för de rum som används. Det är också fullt möjligt att bara hyra ett skrivbord med en dator. Läs mer om fördelar och erbjudanden på helio.se.